Acasă >> Salut

Salut

Vineri, 4 Noiembrie, 2016 - 15:23

Tema Activităţii

Comunicare
Diversitate

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă

Metoda educaţională

Joc energizare/spargerea gheții
Alte jocuri

Descriere

Materiale necesare: nu este cazul

Durata activității: între  15-30 minute

Scopul acestui joc este de a energiza participanții și de a-i puneîn contact dar poate fi folosit și cu scopul de a discuta despre diferențe interculturale sau despre spațiul personal al fiecărui individ.

Pregătire și facilitare:

Participanții la joc se plimbă prin încăpere.  Facilitatorul anunță cu glas tare diferite modalităţi prin care membrii grupului urmează să se salute între ei. Fiecare urmează să îşi găsească un partener cu care se va saluta în modul respectiv pentru a înelege mai bine tipurile de salut. Pentru următoarele saluturi partenerii se vor schimba de fiecare dată. Modalităţile de a se saluta sunt următoarele:

 • - Treceţi unul pe lângă celălalt, daţi din cap uitându-vă în altă parte!
 • - Zâmbiţi larg, întindeţi mâna dreaptă şi strângeţi energic mâna partenerului!
 • - Opriţi-vă, depărtându-vă doi paşi unul de celălalt, întindeţi mâinile în faţa voastră ca pentru o rugăciune şi înclinaţi-vă în mod ceremonios!
 • - Puneţi mâna dreaptă în dreptul inimii şi strângeţi mâna partenerului cu mâna stângă!
 • - Opriţi-vă, apropiaţi-vă capetele unul de altul şi frecaţi-vă nasurile cu multă grijă!
 • - Opriți-vă și sărutați-vă de două ori pe fiecare obraz, consecutiv!
 • - Opriți-vă, apropiaţi-vă alternativ obrazul de cel al partenerului, fară să-l atingeţi!
 • - Opriţi-vă și daţi-vă mâna privind în jos!
 • - Opriţi-vă şi ţineţi-vă de mijloc!
 • - Treceţi indiferenţi unul pe lângă celălalt!
 • - Îngenunchiaţi lângă partenerul vostru şi aplecați-vă întinzând mâinile în faţă!
 • - Treceţi grăbiţi unul pe lângă celălalt salutând cu mâna dreaptă în dreptul umărului!
 • - Opriți-vă, priviţi-vă în ochi și bateţi-vă pe umăr!

Conducătorul jocului va schimba des comenzile având grijă ca toţi membrii grupului să aibă timpul necesar pentru a se saluta. Facilitatorul le poate propune participanților la joc un material video informativ despre felul de a saluta al mai multor popoare. Extinzând, se poate ajunge la prelucrarea bunelor maniere, legate nu doar de salut sau la discuții despre interculturalitate sau spațiul personal.

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Cum vi s-a părut jocul?
 • Cum v-ați simțit jucându-vă?
 • Care vi s-a părut cel mai prietenos salut? De ce?
 • Dar cel mai puțin plăcut? De ce?
 • Pe care dintre acestea le-ați putea folosi în viața voastră cotidiană?
 • De ce credeți că în culturi diferite putem avea tipuri de saluturi diferite? Ce a determinat aceste saluturi diferite?
 • Cum credeți că putem să fim respectoși fașă de oamenii din diferite culturi?
 • În ce fel ne ajută diferențele interculturale în viața de zi cu zi?
 • Ce se întâmplă atunci când oamenii nu-și respectă reciproc valorile și cultura?
 • Ce am putea învăța despre oameni numai din modul în care se salută?
 • Cum credeți că ar arată în cultura voastră un salut prietenos și plin de bunătate? Și de ce ar fi important să salutăm așa?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • A – Să exerseze diferite tipuri de salut
 • C – Să explice importanța salutului în context social

Competenţe IMPACT

Comunicare

Competenţe Cheie Europene

Lingvistice - în limba maternă
Civice şi sociale

Valori

Tenacitate&Vitalitate
Bunătate
Inteligență socială

Resurse necesare

Fără resurse

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

15 - 30 minute
30 - 60 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.