Acasă >> Problemele tuturor

Problemele tuturor

Vineri, 4 Noiembrie, 2016 - 11:59

Tema Activităţii

Umanitate

Domeniul de învăţare

Dezvoltarea Caracterului

Metoda educaţională

Joc de echipă

Descriere

Materiale necesare: Materiale de scris.

Durata activității: 30-60 de minute

Scopul acestei activități este de a-i stimula pe participanți să găsească soluții diverse și creative la diverse probleme sau provocări pe care le au în viața lor. În urma discuției îi puteți ajuta să-și dea seama că pentru o singură provocare pot fi mai multe soluții și că dacă există acceptare, optimism, încredere și credință  orice poate fi rezolvat.

Pregătire și facilitare:

Explicați tot jocul și regulile sale pentru tot grupul, apoi începeți acitivtatea. Fiecare dintre participanţi trebuie să ia câte o bucată de hârtie pe care îşi desenează un totem sau un simbol particular (nu trebuie să îşi scrie numele). Apoi, fiecare scrie pe foaie o problemă sau o provocare pe care o întâmpină el însuşi sau o persoană apropiată și pentru care ar putea să afle mai multe soluții de rezolvare a situației  sau de raportare la situație de la ceilalți. Menționați că problemele trebuie să fie expuse simplu în maxim 2-3 fraze și să fie unele care ar putea să-și găsească soluție în acest grup. Foile trebuie să circule în cerc în sensul acelor de ceasornic, iar ceilalţi colegi trebuie să scrie soluţii posibile pe care ei le văd la problemele puse în discuţie. Va trebui ca fiecare foaie de hârtie să ajungă înapoi la persoana de la care a plecat. Fiecare pe rând va putea apoi să prezinte grupului problema pusă în discuţie şi cea mai bună soluţie pe care a primit-o. Menționați că nu este obligatoriu ca fiecare să-și expună oral problema, dacă nu dorește. Discuția se va purta pe tematica- găsirea de soluții la provocările noastre.

După ce fiecare și-a scris problema, oferiți cîte un minut pentru fiecare soluție și menționați participanților să dea mai departe foaia. Dacă cineva o să stea mai mult se va bloca jocul. Asigurați-vă că țineți un ritm al rotirii hârtiilor.

Întrebări de procesare/debriefing:

 • Ce aţi avut de făcut?
 • Ce s-a întâmplat pe parcursul jocului?
 • Ce a fost cel mai dificil?
 • Ce a fost cel mai ușor? Ce ați observat despre soluțiile propuse?
 • Este ceva ce ați putea folosi din soluțiile propuse?
 • Ce se întâmplă de cele mai multe ori cu noi când avem o provocare? Credeți că există riscul să nu vedem soluțiile cele mai bune? Ce ne împiedică să vedem soluțiile cele mai bune?
 • Ce atitudine credeți că ar trebui să avem în fața provocărilor vieții?
 • În ce măsură credeți că o provocare sau o problemă pe care o avem în viață este bună sau nu?
 • În ce fel ne pot ajuta provocările să creștem în viața de zi cu zi?
 • Cu ce idee concretă rămâneți în minte în urma acestui exercițiu?

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • A- Să identifice o provocare din viața cu zi cu zi
 • V- Să trateze cu bunătate pe cei din jurul lor propunând soluții creative la diverse provocări
 • V- Să exerseze încredere și optimism cu privire la provocările din viața de zi cu zi
 • V- Să fie mai conștienți de sentimentele și motivele celor din jur

Competenţe IMPACT

Management personal şi de grup
Inovatie şi creativitate

Competenţe Cheie Europene

Lingvistice - în limba maternă
Civice şi sociale

Valori

Iubire
Bunătate
Inteligență socială
Speranță
Spiritualitate

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20

Vârsta participanţilor

între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

30 - 60 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coord), IMPACT – jocuri și povestiri, Manual de educație nonformală, ediția a II-a, 2015, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.