Acasă >> Ce este o comunitate

Ce este o comunitate?

Marţi, 15 Noiembrie, 2016 - 11:48

Tema Activităţii

Comunitate
Diversitate
Munca în echipă

Domeniul de învăţare

Cetățenie activă

Metoda educaţională

Joc de echipă

Descriere

Materiale necesare: nu este cazul

Durata: între 15–30 minute

Scopul activității este de a-i ajuta pe participanți să identifice noi înțelesuri și definiții pentru conceptul de „comunitate”.

Pregătire și facilitare:

Solicitați-le participanților să formeze un cerc. Explicați-le că vor juca un joc pentru a identifica ce este o comunitate. Începeți prin a pune întrebarea: „Ce este o comunitate?” și rugați-i pe participanți să-și împărtășească ideile. Faceți o minge, mototolind o foaie de hârtie. Fiecare persoană care primește mingea trebuie să spună, fără a sta prea mult pe gânduri, un cuvânt care are legătură cu termenul „comunitate”. Spuneți-i grupului că sunt doar două reguli: (1) mingea nu trebuie să fie aruncată de două ori aceleiași persoane și (2) odată ce o idee a fost exprimată, ea nu ar trebui să se mai repete. Notați ideile principale pe o tablă sau pe o coală de flipchart. Rugați-l pe un voluntar să definească comunitatea pe baza răspunsurilor enunțate. Dacă este nevoie, completați definiția cu cel puțin următoarele caracteristici:

 • Grup de persoane,
 • Care trăiesc într-o anumită zonă geografică,
 • Care au un sens de apartenenței la acel spațiu,
 • Care relaționează unii cu alții și împărtășesc credințe, valori și norme de viață comune,
 • Care participă la viața comunității.

Întrebări de procesare/debriefing:

În cazul în care participanții au nevoie de mai mult ajutor pentru a ajunge la elementele definitorii menționate, puteți pune întrebări mult mai specifice:

 • Cine se include în comunitate? Oameni? Clădiri?
 • Sunt oameni asemănători sau diferiți?
 • Au ceva în comun? Ce?
 • Contează unde locuiesc?
 • Pot oamenii care nu locuiesc aproape unul de celălalt să formeze o comunitate? 

Obiective de învăţare

Valori, abilități, cunoștinte (V.A.C).  În urma activității participanții vor putea:

 • (C)Să definească ce este o comunitate;
 • (C)Să identifice caracteristici ale comunității;
 • (V)Să manifeste un sens al apartenenței ca membri ai comunităţii în care trăiesc;

Competenţe IMPACT

Management de proiect

Competenţe Cheie Europene

Civice şi sociale

Valori

Viziune și perspectivă
Spirit cetățenesc

Resurse necesare

Resurse minime

Număr de participanţi

mai puţini de 12
12 - 20

Vârsta participanţilor

între 10 - 13 ani
între 14 - 19 ani
peste 20 ani

Durata activităţii

Mai puţin de 15 minute

Sursa

Tiberiu Culidiuc (coordonator), Maria Butyka&Kelly Organ, Curriculum Cetățenie Activă-module obligatorii, ediția a III-a, 2016, Fundația Noi Orizonturi

Adaugă un comentariu

Image CAPTCHA
Introduceţi caracterele din imaginea de mai sus.